Cửu long

Tin tức

TIN TỔNG HỢP
2021-08-07 01:25:30
TIN TỔNG HỢP
2021-08-07 01:33:18
TIN TỔNG HỢP
2024-03-08 12:31:22
TIN TỔNG HỢP
2024-03-14 16:55:48
TIN TỔNG HỢP
2024-03-14 17:04:40
TIN TỔNG HỢP
2024-03-16 10:42:17
TIN TỔNG HỢP
2024-03-16 11:29:52
STT Danh hiệu Tên nhân vật Level
1 DeìpTông 240
2 Siêu 240
3 -x-Pin-x- 240
4 Pháo 240
5 ÐaoKhaìch 240
6 AnhQuy 240
7 Shirley 240
8 KhôngVýõìng 240
9 ANH_THU 240
10 BE_TY 240
11 GM ZPLAY 240
12 Cua-cang 240
13 [QuyÒLêò] 240
14 KjmTjnh 240
15 SaoBan 240
16 BUFFMG 240
17 VôDanh 240
18 NhaÌoLôòn 240
19 -vVv- 240
20 Phôìc 240
21 TiêÒuThanh 240
22 -ThaisAts- 240
23 Death 240
24 NH 240
25 Xinzhao* 240
26 BinhRuouMo 240
27 -x-Quaòt-x- 240
28 Naìt 240
29 TamThaiTu 240
30 Jinx 240
31 Xo 240
32 _Venom_ 240
33 Say 240
34 Huyquan 240
35 GM THIEN Z 240
36  RôÌng  240
37 --Soc-- 240
38 FSCapTure 240
39 Siêu_Tanker 240
40 CrescentMoon 240
41 Siêu-LoÒ 240
42 BTMV_CAP300 240
43 Jeanne_D'Arc 240
44 -Shj- 240
45 HuÌng-Baì 240
46 LyìMaòcSâÌu_ 240
47 Bôò_Kinh_Vân 240
48 GM THIEN 1 240
49 Lâm-Xung 240
50 HoaPhong 239
51 Em_Be' 239
52 Huy_Quan 239
53 DeepShot 238
54 [420]CanaBis 237
55 0oBeminuso0 237
56 Em_Be 237
57 MGG 236
58 *BímXinh* 236
59 --Chika-- 235
60 CôTám 234
61 ÐiêòpLiênTuì 233
62 ThichSþ¡i 232
63 __GangXter__ 231
64 -Mew- 228
65 SH150i 228
66 KhaìnhNgoòc 228
67 R&B 228
68 Bia 228
69 Laxus 228
70 JoyBoy 227
71 KiuM4Trj 227
72 HãìcBaìo 226
73 Thuy 226
74 Sasha 226
75 CongTuoc 226
76 AQ 226
77 Nong 226
78 PlePlee 225
79 KiemKhach 225
80 Hi-Youtube 225
81 -MaiEden- 225
82 ChenMei 225
83 Memories 225
84 MisTran 224
85 Bum 224
86 -KimBinhMai- 223
87 Hoang_Dung 223
88 ThichCoTay 222
89 Nam 221
90 Chaosz 221
91 sChaos 221
92 XaKuTaRa 221
93 NýÞSaìtThuÒ 220
94 BTMV_3891 220
95 ZxLuKixZ 220
96 PeìNa 220
97 Luc_Lam_Minh 220
98 x-ThuyAnh-x 220
99 Razz 219
100 BTMV_MV3 219
STT Danh hiệu Tên nhân vật Danh vọng
1 Phôìc 641498
2 [QuyÒLêò] 488746
3 GM THIEN 1 456270
4 Shirley 379595
5 GM ZPLAY 379595
6 GM THIEN 341308
7 GM 01 335848
8 Xinzhao* 334670
9 SH150i 223545
10 _Venom_ 205175
11 DeìpTông 195869
12 Say 194269
13 AnhQuy 192393
14 Siêu 170200
15 ÐaoKhaìch 169559
16 -x-Pin-x- 167598
17 THIÊòN ÐEòP 146102
18 NH 140827
19 LaÞnh_Huyêìt 134739
20 -ThaisAts- 134621
21 Death 120335
22 CôTám 119447
23 NyNyKim 117354
24 TamThaiTu 117339
25 KjmTjnh 94968
26 XichMaTien 87444
27 LyìMaòcSâÌu_ 84985
28 ------]DocCo 79146
29 Ngaìo 63851
30 TiêÒuThanh 51895
31 ANH_THU 50739
32 HoaPhong 45578
33 ¶12D1¶ 44444
34 Thích[69] 38822
35 Jinx 37944
36 HuÌng-Baì 36810
37 Jenifer 33764
38 MTC 33272
39 [420]CanaBis 27677
40 GM NU 25420
41 -Shj- 22254
42 Now 21716
43 [420]OG-Kush 21215
44 Bôò_Kinh_Vân 21042
45 [R]SanLung 19828
46 ___Girl___ 19422
47 Beat 16976
48 Box 15838
49 TheresaTC 15803
50 KhôngVýõìng 13868
51 3beMup 13229
52 test02 12733
53 NhaÌoLôòn 10505
54 VôDanh 10358
55 Jeanne_D'Arc 10301
56 Lâm-Xung 9849
57 __MrHiep__ 9354
58 ThichCoTay 8752
59  RôÌng  8603
60 [H]acTamLang 8492
61 Mei 8483
62 One 8436
63 CaoGia 8362
64 VuaLyÌÐoÌn 8100
65 test01 7971
66 Wsasas 7948
67 test03 7875
68 [] 7864
69 SaoBan 7753
70 BHI 7432
71 Huyquan 7330
72 Tiên 7226
73 onehit 6978
74 [420]Oriol 6939
75 --Chika-- 6647
76 Key1 6367
77 -x-Muôòi-x- 6281
78 FamKey 6214
79 0oBeminuso0 5828
80 KuKenVip 5780
81 XiìchMaTiên 5740
82 *BímXinh* 5579
83 -----B52---- 5566
84 Love 5312
85 Shop01 5232
86 SýÐiên 5232
87 YenVanNhi 5097
88 Sao 4937
89 NgocLan 4863
90 Cai 4781
91 112233 4751
92 HoaÌngLaÞoTa 4439
93 -=Linh=- 4341
94 Famer12 4322
95 BlackCaptain 4227
96 ÐôÌngLaÞo 4169
97 HongPhat 4067
98 my--my 4008
99 --Shen--- 3962
100 [-1-] 3923
STT Danh hiệu Tên nhân vật Ác danh
1 Phôìc 63907
2 LyìMaòcSâÌu_ 55606
3 [QuyÒLêò] 53292
4 GM THIEN 1 50044
5 Shirley 39720
6 GM ZPLAY 39720
7 GM THIEN 38514
8 Say 36145
9 GM 01 35511
10 SH150i 29509
11 AnhQuy 28416
12 -x-Pin-x- 25297
13 _Venom_ 23908
14 DeìpTông 23198
15 THIÊòN ÐEòP 18838
16 Jenifer 18804
17 XichMaTien 18277
18 GM NU 17975
19 [H]acTamLang 16693
20 ------]DocCo 14738
21 NH 14133
22 LaÞnh_Huyêìt 13018
23 -ThaisAts- 13013
24 ANH_THU 12011
25 Siêu 11869
26 Death 11795
27 NyNyKim 11789
28 TamThaiTu 11381
29 KjmTjnh 10485
30 [420]OG-Kush 10238
31 TiêÒuThanh 10144
32 ¶12D1¶ 7570
33 Thích[69] 7420
34 [] 7265
35 HoaPhong 6286
36 Xinzhao* 6139
37 ManMan 6039
38 --Soc-- 5941
39 -Cat-Cat 5864
40 Jinx 5716
41 MTC 5414
42 Trung_Hau 4715
43 CôTám 4159
44 ___Girl___ 4013
45 Em_Be 4011
46 __MrHiep__ 3871
47 CaoGia 3720
48 HuÌng-Baì 3667
49 ÐaoKhaìch 3457
50 ÐôÌngLaÞo 3402
51 [420]CanaBis 3249
52 HuyenTram 3198
53 -Foxit 3100
54 [R]SanLung 3058
55  RôÌng  3018
56 Cua-cang 2962
57 ChenMei 2540
58 VoÞTãìcThiên 2440
59 BE_TY 2261
60 -Shj- 2135
61 [420]Oriol 2121
62 Bôò_Kinh_Vân 2105
63 KimTan 1986
64 Laxus 1982
65 --KimNgân-- 1897
66 -MaiEden- 1891
67 BC_Tank 1889
68 Pháo 1869
69 Cai 1856
70 Em_Be' 1712
71 Jeanne_D'Arc 1710
72 HoaÌngLaÞoTa 1695
73 Thuy 1630
74 Lâm-Xung 1622
75 Sao 1608
76 BlackCaptain 1591
77 TheresaTC 1528
78 bufne 1527
79 ThõòSãn 1515
80 MGG 1514
81 --Chika-- 1449
82 HoangTung 1448
83 NhaÌoLôòn 1423
84 AnhBa 1389
85 VôDanh 1373
86 Khoi-Nguyen 1312
87 Hao 1270
88 -x-Quaòt-x- 1268
89 Tank_LL 1178
90 -Mew- 1174
91 BinhRuouMo 1106
92 BTMV_CAP300 1084
93 Ngaìo 1010
94 Shiin 994
95 Ruou 927
96 Xo 919
97 PD85 902
98 my--my 889
99 KhôngVýõìng 864
100 -----B52---- 843

Sự kiện đã kết thúc

Cái Bang: là môn phái của những cao thủ hành khất, có thế lực trải rộng nhất võ lâm, là nơi sản sinh ra nhiều anh hùng.
Thiếu Lâm: là môn phái của những đại sư. Đây là môn phái mệnh danh là Võ Lâm Bắc Đẩu, là nơi mở đầu của lịch sử võ lâm.
Võ Đang: Nếu Thiếu Lâm kết hợp võ công với Phật giáo thì Võ Đang kết hợp võ công với Đạo giáo. Nổi tiếng về Thái Cực Quyền nhưng kiếm pháp Võ Đang cũng là 1 tinh hoa võ học.
Lục Lâm: Thế gian hỗn loạn, những nông dân bị cướp mất ruộng đất, mất kế sinh nhai hay những tội phạm bị quan phủ truy bắt. Họ lập nhóm tự xưng là nghĩa tặc sau đó phát triển thành Lục Lâm.
Bí Cung: là tổ chức bí mật được thiết lập bởi những nữ hiệp. Đây là thế lực thần bí được giấu sau những tấm khăn che mặt, sử dụng võ công đặc biệt dựa trên nền tảng yêu thuật và thủ đoạn xấu xa.
Ma Giáo: là một giáo phái bí ẩn được tạo ra bởi thế lực Hắc Đạo. Họ không đội trời chung với Triều Đình và Võ Lâm Bạch Đạo trong hàng trăm năm.